hans groen *17 09 1959 - †11 08 2022


posts tagged ‘grenzen’

cosmopolitische grens

De oostgrens van de provincie Groningen is een interessant gebied. Landschappelijk is er geen in het oog springende grens met Duitsland en de typische rode bakstenen vind je ook overal. Cultureel en historisch zijn er ook vele verbindingen. Arp Schitger orgels staan in heel veel oude kerken; (more…)

Tags: , ,
Posted in Column

De ‘ide-ale’ grenzen — over het Europa van de trein en het Europa van het vliegtuig

Waar liggen de grenzen van Europa? Met het oprichten van de Europese Gemeenschappen, hoeven we voor een antwoord op deze vraag niet meer naar geografische, economische of politieke grenzen kijken — die grenzen zijn arbitrair en vaak problematisch. Hoe je díe grenzen legt, hangt af van hoe je de grenzen trekt van Europa als idee en als project. Het gaat erom wat wij, levend in Europa, als behorend bij Europa ervaren. Als we kijken naar hoe de Europeanen zich verplaatsen, wordt Europa steeds kleiner, mentaal gesproken ook bekrompener. (more…)

Tags: ,
Posted in Column