hans groen *17 09 1959 - †11 08 2022


naar de stad!

Als we iets nodig hebben wat we niet om de hoek kunnen krijgen, gaan we naar … de stad. Zo gaat dat al eeuwen, en in toenemende mate. Steeds meer mensen wonen in de stad, het oerwoud en het platteland lopen leeg. Zelfs de overbevolkte stinkende sloppenwijken zijn te prefereren boven het schonere en soms nog idyllische platteland rond het dorp of de kraal. Waarom?

Mensen trekken naar de stad. Om te wonen, te winkelen en te ontspannen. De stad is niet alleen een vrijplaats voor allerlei menselijke activiteiten, de stad spreekt ook tot de verbeelding. Prozaïsch en zelfs een beetje plat zeggen we dat ‘het’ gebeurt in de stad. De mensen en de gebouwen in de stad. Achter dit alledaagse, achter deze platitudes, gaat een enerverende dynamiek schuil van bouwen en afbreken. Wat bouwen we, en wat breken we af?

Hier worden reflecties gepresenteerd die dat proberen op te sporen. De stad is een vrijplaats voor het publieke leven en spreekt tot de verbeelding, dat is de algemene lijn van deze reflecties. De reflecties staan in een verhalende volgorde, maar hoeven niet in volgorde gelezen te worden.Volledigheid is niet de bedoeling, wel verheldering.

Literatuur

Inspiratie voor de beschouwingen vond ik bij:

Lance Berelowitz: Dream City. Vancouver, Douglas & McIntyre, 2005

Carl Finngerhuth: Die Gestalt der postmodernen Stadt. Zürich, vdf Hochschulverlag AG, 1997

Hans Groen: “De ‘ide-ale’ grenzen. Over het Europa van de trein en het Europa van het vliegtuig.” In: E.J. Kaars Sijpestein, red.: Grenzen aan Europa. Amsterdam, Vereniging voor Democratisch Europa, 2004, p. 98-102

Deborah Hauptmann: Cities in Transition. Rotterdam, 010 publishers, 2001

Rem Koolhaas: Delirious New York. Rotterdam, 010 Publishers, 1994

Lyn H. Lofland: The Public Realm. New York, Aldine de Gruyter, 1998

Michiel Wagenaar: Stedebouw en burgerlijke vrijheid. Bussum, THOTH, 2001

Ries van der Wouden (red.): De stad op straat. Den Haag, SCP, 1999

Sharon Zukin: The Culture of Cities. Malden MA, Blackwell, 1995

Bronnen op het web:

De website van STIPO, hier stond een interessant artikel over pleinen.

Informatie over het Französiches Viertel in Tübbingen.