Hans Groen

publications

Academic
“Voor een betere wereld.” In Christen Democratische Verkenningen, herfst 2015, pp. 69-76.

“The lasting presence of Christian Democracy.” Lecture Filosofiedag Leuven, 2011,
https://soc.kuleuven.be/web/files/11/72/W03-82.pdf

“Christelijk maatschappelijke organisaties in het licht van ontmoeting.” In Govert Buijs e.a. Wat je zegt ben je zelf. Identiteit en christelijke organisaties. Zoetermeer: Boekencentrum, 2003, pp. 46-56

“John Rawls: solidariteit en dialoog” in: G.J. Buijs en H.E.S. Woldring, red.: Grote politieke denkers. Hun strijd tussen goed en kwaad. Zoetermeer: Meinema, 2001, pp. 159-174

Identiteit als belofte. Over organisaties die een naam hebben op te houden. Zoetermeer: Boekencentrum, 1998

Review of David Walsh, The Growth of the Liberal Soul. (Columbia: U. of Missouri Press, 1997) voor H-Net-Reviews http://www.h-net.msu.edu/reviews/showrev.cgi?path=17468882828219, November 1997

Bespreking van R. van Woudenberg: Transcendentale reflecties. La Linea XVI, jrg. 7, 1992, pp. 37-45

“Community and legitimacy.” In: A.W. Musschenga et.al., Morality, Worldview and Law. Assen: Van Gorcum, 1992, pp. 205-216

Justice Without Consensus – A Critique of John Rawls’s Mediation between Kantian and Hegelian Political Theory. Dissertatie Vrije Universiteit, Amsterdam, 1990

“De rechtvaardige maatschappij en haar onlogische gevolgen – Rawls en Hegel.” In: H. Berghs & W. Thys (red.), Congresbundel Filosofiedag Antwerpen 1988. Delft: Eburon, 1988, pp. 139-143

Algemeen
Interviews met Thomas Luttikhold, Antonie Fountain, Els Verheijen, Alrik de Haas, Eelke Dekens, Joris Lohman, Rikko Voorberg. In De kracht van verbondenheid, Doorn, Christelijk Sociaal Congres, 2015 / Parthenon, Almere, 2016.

“Stadslandbouw: bonestaken tussen de flats of voetballende kinderen?” Nieuwe Oogst, 18 mei 2013

“De samenleving maken we samen.” Het Goede Leven, http://www.hetgoedeleven.com/Geloven/Gelovendetail/tabid/240/IndexID/187873/Default.aspx

“Steun de vitaliteit van de samenleving.” Het Goede Leven, http://www.hetgoedeleven.com/Samenleving/Samenlevingdetail/tabid/243/IndexID/187726/Default.aspx

FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, illustrated short report of the FoodFirst conferences in 2012, Socires, The Hague, 2013.

Third Wave of Cyclists: Lessons of Amsterdam. Openbare lezing in het City Program SFU Harbour Center, Vancouver, Canada, 2007,
http://www.sfu.ca/cstudies/urban/PDFs/Mar28_07Cycling/Groen_VACC_28Maart20071.pdf

Hans Groen, Ernst John Kaars Sijpesteijn, red.: De slag om de globale democratie. Wormer: Inmerc, 2006

Hans Groen, Ernst John Kaars Sijpesteijn, et.al.: De waarde van Europa. 25 meningen over de EU. Wormer: Inmerc bv, 2005

“De ‘ide-ale’ grenzen. Over het Europa van de trein en het Europa van het vliegtuig.” In: E.J. Kaars Sijpestein, red.: Grenzen aan Europa. Amsterdam, Vereniging voor Democratisch Europa, 2004, p. 98-102

“Protestantse Kerk in Nederland: durf te leven!” in Centraal Weekblad, 9 januari 2004, p. 7

Hans Groen, samenstelling: Van Dorpsboerderij tot Stadteland. Bunschoten: Eemlandhoeve, 2003

“Span God niet voor Europees karretje” Centraal Weekblad, 31 januari 2003, p. 5

“Religie redt Nederland ook niet” Centraal Weekblad, 6 december 2002, p. 8

Drie interviews rond het thema religies in het publieke domein met mr. Piet Hein Donner, Ibrahim Spalburg en Jet Bussemaker, Centraal Weekblad 21 december 2001, 3 en 10 januari 2002

“Christelijk sociaal komt ieder ten goede.” in Centraal Weekblad, 3 augustus 2001, pp. 8, 9

Getto’s en Pleinen. Ontmoeting en Samenhang, de Opgave voor de 21st eeuw. Den Haag: Stichting Socires, 2000

“Het maatschappelijke ontbreekt.” in Friesch Dagblad, 1 mei 1999, p. 5

“In de peiling – John Rawls” Beweging, september 1998

Een stem in het publieke domein – Een onderzoek naar documenten van protestantse kerken in Duitsland, Engeland en Nederland, 1979-1994. Amsterdam/Doorn: HaGé-Uitgeverij/Stichting Doorwerking etc., 1997

Expert-nota Technologie. Interne nota voor de Stichting Doorwerking Christelijk Sociaal Congres, 1996

“De schijn ophouden.” La Linea XX, jrg. 8, 1993, pp. 23-32

Bespreking van R. van Woudenberg: Transcendentale reflecties. La Linea XVI, jrg. 7, 1992, pp. 37-45

“Transcendentie binnen de grot.” La Linea XIV, jrg. 6, 1991, pp. 13-22