Hans Groen

opmaak / lay-out

Omslag Wegwijs in de Wet op de ondernemingsraden van Jan Ekke Wigboldus.

 

 

Verslag van de 6 Floriade conferenties van het foodFIRST-programma, 2012. Ook verzorgde ik de folders voor de publieks seminars op de Floriade.

 

Omslag en binnenwerk voor een brochure van de Eduardo Frei Stichting.

 

 

Omslag en binnenwerk van een boekje bij het afscheid van Peter van Duyvenbode bij de toenmalige Besturenraad (nu Verus).

 

 

Binnenwerk voor Van dorpsboerderij tot Stadteland, een publicatie bij het 10 jarig bestaan van de Eemlandhoeve in Bunschoten.

Congresverslagen voor de Stichting Christelijk Sociaal Congres (periode 2000 toto 2014)

Gedurende 5 jaar verzorgde ik de opmaak van Samenspel, een maandelijks blad van de Remonstranten en Vrijzinnig Hervormden in Amsterdam.