Hans Groen

posts tagged ‘Petten’

kernenergie: sjamaan of sickbok?*

“(D)e zórgen om kernenergie (zijn) rationeel, maar de ángsten irrationeel,” zegt wetenschapshistoricus Spencer Waert in Trouw van 31 oktober. Dat is heel onhandig nu we op zoek moeten naar een energiebron die niet alleen minder CO2 produceert, maar ook minder verstoring van onze leefomgeving veroorzaakt. Kernenergie blijft volgens mij een bruikbare optie die ons tijd koopt; het taboe dat er op rust heeft, zoals bij elk taboe, geen redelijke onderbouwing. De redelijke bezwaren die er zijn, zijn alleszins bespreekbaar of weerlegbaar. (more…)

Tags: , , , ,
Posted in Column