hans groen


groningse kerken o tot z

Kerken die ik tegenkom op mijn fietstochten rond Stad.
Oldehove
Oosterwijtwerd
Oostum
Rottum
Saaksum
Schildwolde
Slochteren
Stedum
Thesinge
Tjuchem
Usquert
Westeremden
Westerwijtwerd
Winsum
Zeerijp
Zuidbroek
Zuidwolde