hansgroen.com

Berichten met als onderwerp ‘religie’

laten we de rechtsstaat niet versluieren

De klederdracht van een Scheveningse staat voor de eigen trots op de afkomst uit het dorp Scheveningen. En het maakt meteen duidelijk dat de draagster geen Katwijkse is. Kleding scheidt ‘wij’ van ‘jullie’. (more…)

Tags:
Posted in gemeenschap, publiek, religie

span god niet voor europees karretje

In de vroege zomer van 2003 zal de Europese Conventie onder voorzitterschap van Giscard d’Estaing haar conclusies aanbieden aan ‘Brussel’. De Conventie is ingesteld om een grondwet voor de Europese Gemeenschap te schrijven. (more…)

Tags:
Posted in Europa, religie

interview: religies in het publieke domein: elkaar vinden in een gemeenschappelijke argumentatie.

Is onder paars religie verbannen uit het politieke debat? Daar wordt vaak op gezinspeeld. In dit derde interview rond religie en het publieke domein praat ik met Jet Bussemaker over de plaats van religie in het politieke debat. (more…)

Tags:
Posted in democratie, publiek, religie

interview: iedereen gaat uit van een geloofsstandpunt

Godsdienst lijkt verbannen uit het publieke leven. De institutionele kerken zijn een minderheid, andere religies zijn even zovele grotere of kleinere minderheden en onder Paars is de religieuze overtuigingen van bewindslieden tot strikte privé aangelegenheden verklaard. (more…)

Tags:
Posted in democratie, publiek, religie

ouder / older