Hans Groen

Archive for the ‘mohammedanisme’ Category

interview: ons isolement is geen vrije keus

In het tweede interview rond de studiedag Religies in het Publieke Domein praat ik met Ibrahim Spalburg. Sinds 1 september directeur bij Spior, Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond. (more…)

Tags:
Posted in democratie, gemeenschap, mohammedanisme, publiek, religie